Assistència privada

La Direcció i tot el personal de la Fundació Puigvert els donen la benvinguda a la Clínica Uro-nefro-andrològica i es posen al seu servei. El nostre propòsit és oferir-los una assistència d'alt nivell tècnic i humà de la mà de professionals amb la màxima experiència.

La Clínica Uro-nefro-andrològica (CUNA), instrument que la Fundació Puigvert dedica a l'atenció dels seus malalts privats, inclou un cos facultatiu amb gran experiència i altament qualificat, que utilitza protocols d'actuació i seguiment, fet que permet assolir processos assistencials d'alta seguretat tècnica i facilita establir controls de qualitat permanents. Té un equip tancat de facultatius que treballen pràcticament en exclusiva a la Fundació.

Els processos diagnòstics i terapèutics s'aborden amb una visió superespecialitzada, però amb una perspectiva global i multidisciplinària, del malalt i la seva malaltia. D'aquí que, a més d'uròlegs, nefròlegs i andròlegs, hi hagi també psicòlegs clínics, anestesiòlegs/reanimadors, radiòlegs, i analistes (bioquímics, genetistes, hematòlegs, microbiòlegs, patòlegs, seminòlegs...)

La Clínica disposa d'una àmplia i moderna plataforma tecnològica, utilitzada per personal especialitzat, mèdic i tècnic.

Ha desenvolupat una organització que facilita la implicació dels seus professionals amb la missió, els principis i els valors de la Institució: servir al malalt, al qual s'ofereix la possibilitat de participar en la presa de decisions que l'afecten gràcies a la informació que se li proporciona sobre la patologia que presenta i les alternatives terapèutiques que se li poden oferir. L'organització implantada a la Clínica permet una assistència personalitzada i integrada, mitjançant un “equip tancat de facultatius”.

Si volen ser atesos a la Fundació Puigvert de manera privada, només cal trucar al telèfon 93 416 97 07 i explicar a l'operadora el motiu de la seva consulta.

 

Contacte

Sol·licitut de consultes privades

93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00h)

Correu electrònic
barcelonacentreprivat@fundacio-puigvert.es

Notícies

Esdeveniments