Carles Alonso-Tarrés

Servei: 
Laboratoris
Càrrec: 
Caps Clínics/Unitats/Gabinets/Equips/Seccions


Cap de la Secció de Microbiologia Clínica

Llicenciat en Medicina per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Microbiologia i Parasitologia Clíniques i diplomat en Micologia Mèdica per l’Institut Pasteur, actualment és microbiòleg al Servei de Laboratori i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona.

Membre de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (de la qual ha format part de la Junta Directiva), de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de l'American Society for Microbiology  i de l'European Society for Microbiology and Infectious Diseases, ha estat responsable de la Microbiologia Clínica de l'Hospital General de l’Hospitalet durant 23 anys i responsable de control d’infeccions i microbiologia ambiental del mateix hospital durant 18.

És autor de 39 articles citats a PubMed i de diversos capítols en 9 llibres. Ha impartit conferències i organitzat cursos en diferents congressos, simposiums i reunions, tant nacionals com internacionals. Ha estat mereixedor de diversos premis de recerca, ha dirigit nombrosos treballs científics i ha estat vice-president de la Fundació Assaig per a la Recerca.

Notícies

Esdeveniments